بزرگترین فروشگاه عطاری در باغبهادران

فروشگاه عطاری گل نرجس از سال ۹۷ در زمینه پخش انواع گیاهان و محصولات دارویی و عرقیات گیاهی در حال فعالیت است.

    ادرس شرکت:

    شعبه اول :باغبهادران خیابان شهید بهشتی

    شعبه دوم :بلوار معلم خیابان شهید اسماعیلی